• Mini Ghevar Rabri
 • Kesariya Jalebi
 • Kheer
 • Malpua
 • Jari Palla Ka Churma
 • Strawberry Churma
 • Chasni Ka Chawal
 • Dil Khushal
 • Jodhpuri Kabuli Pulao
 • Masala Khichdi
 • Jowar Ki Khichdi
 • Makai Ki Khichdi
 • Garam Gond Pak
 • Kheeranand
 • Puda
 • Mango Churma
 • Bajri Churma
 • Jowai Ka Churma
 • Mewa Khichdi
 • Makki Ka Churma
 • Ram Khichdi
 • Bajri Khichdi
 • Shamak Khichdi
 • Moong Dal Ki Khasta Kachori
 • Aloo Ki Khasta Kachori
 • Moong Dal Ki Pakodi
 • Marwadi Dahi Bada
 • Fatehpuri Dahi Bada
 • Kakdi Pudina Ka Raita
 • Fogla Ka Raita
 • Rabri
 • Papad Ki Bhujji
 • Pyaz Ki Bhujji
 • Keriya Ki Bhujji
 • Pyaz Ki Khasta Kachori
 • Jodhpuri Mirchi Bada
 • Moth Dal Ki Pakodi
 • Kanji Vada
 • Bundi Pudina Ka Raita
 • Pineapple Ka Raita
 • Handi Ka Dahi
 • Chaas
 • Gavarfali Ki Bhujji
 • Mooli Sogri Bhurji
 • Aloo Ka Bhurta
 • Rajasthani Panchmel Saag
 • Kachra Mooli Ka Saag
 • Muthia Matar Mangodi
 • Papad Mangodi
 • Methi Mangodi
 • Sangri Ka Kofte
 • Dahi Ki Gwarfali
 • Hara Pyaz Ka Saag
 • Mangodi Masala Ki Tinsi
 • Mangodi Masala Ki Parval
 • Dana Methi Kismis Chuhara Ki Launji
 • Karonda Ki Launji
 • Nagori Aloo
 • Chauli Kachri Ka Saag
 • Marwadi Kadhi
 • Dal Palak
 • Govind Gatta
 • Patla Gatta
 • Jodhpuri Gatta
 • Patli Mangodi
 • Sangri Ki Sabji
 • Dahi Ki Sangri
 • Dahi Ki Chaulai
 • Dahi Ki Mooli Palak
 • Carry Ki Launji
 • Tamatar Ki Launji
 • Jaipuri Aloo
 • Kachra Fali Ka Saag
 • Imliyana
 • Panchmela Dal
 • Mogar
 • Aloo Ki Bati
 • Bajri Ki Roti
 • Missi Roti
 • Suswa Roti
 • Pyaz Bharke Bajri Roti
 • Sadi Bati
 • Sattu Ki Bati
 • Aloo Ki Bati
 • Jowar Ki Roti
 • Tikidya
 • Fulka
 • Kadai Ki Puri
 • Matri Ki Bati
 • Meva Ki Bati